Meny Stäng

Vår tidning Holmsveden-Nytt

Nyheter från och om Holmsvedenbygden

Vi tror att Holmsveden-Nytt är värdefull för sammanhållningen i bygden för både nya och gamla holmsvedenbor, men även för bybor som är utflyttade till annan ort och som gärna vill hålla kontakt med släkt och vänner i sin hemby. Annonserna i tidningen är viktiga för bygdens företag som här har en fantastisk möjlighet att marknadsföra sina varor och tjänster. Allt arbete med tidningen har gjorts och görs på ideell basis och det måste vi fortsätta med. Vi hoppas att flera ställer upp och hjälper till med tidningen, så kom gärna med idèer och förslag till framtida nummer.

Med vänliga hälsningar redaktionen.
Ingrid, Gunilla, Ulf, Kenneth, Åke, Mats och Tommy

Prenumeration på Holmsveden-Nytt ingår i ditt medlemskap i Holmsvedenbygdens Intresseförening. Tidningen ger ut 11 nummer per år. Den som vill stödja föreningens verksamhet kan insätta valfritt belopp utöver årsavgiften.

Årsavgiften för 2020 är oförändrad, endast 200 kr för familj och 100 kr för ensamstående.
Det går utmärkt att betala med Swish 123 107 3550 eller via bankgiro 5299-2443. Glöm inte att ange namn och adress.

Ansvarig utgivare: Mats Pettersson
Adress: Skolbacken 13, 82392 Holmsveden
E-post: redaktionen@holmsveden.se
Org.nr 88 60 00-609