Meny Stäng

Välkommen till Tönshammar

1800-talet var ett spännande århundrande då människors levnadsvillkor förändrades kraftigt. Nu kom nya tider och nya förutsättningar. Befolkningen ökade och det blev svårt att få arbete och försörjning till alla. Staten ville effektivisera jord- och skogsbruket. Över hela landet skedde lagaskiftes utredningar. Tekniska uppfinningar skapade nya produktionsförutsättningar inte minst inom järnhanteringen. Järnvägen kom!! År 1877 i november invigdes Norra Stambanan fram till Holmsveden. Normer och värderingar förändrades. Kyrkans makt och inflytande ifrågasattes. Energi och kraft fanns i vattnets flöden. Elektriciteten hade ännu inte kommit till gemene man. Omkring 1,2 miljoner människor i Sverige bestämde sig för att finna nya levnadsvillkor i Nordamerika.

Hemsjön i slutet av april 2020
Ån mellan Hemsjön och Storsjön

Djupt inne i skogen i gamla Skogs socken fanns en gång ett järnbruk, Tönshammar, där människor levde och verkade mellan åren 1843 – 1870. Bruket låg vid Hemsjön där Tönsån sträcker sig ner till Storsjön. Fallhöjden, 28 meter mellan Hemsjön och Storsjön, gav kraft att driva två stångjärnshammare, en såg- och en mjöl-kvarn. Här fanns, strax intill Tönshammar, byarna Håkanbo och Långbo som i århundranden gett försörjning till generationer. För främst byn Håkanbo fick det anlagda järnbruket stora konsekvenser för dess innevånare.

Här byggdes ett samhälle upp med totalt 38 byggnader som sedan successivt monterades ner steg för steg. Här fanns bl a bostäder, inspektorsbostad, kontor, fähus, bryggstuga, källare, iskällare, foderbodar, järnbod, badstuga, bönesal/skola. Två stångjärnshammare försörjdes med kol från ett kolhus byggt i två etapper allt som allt 850 kvadratmeter. Ta en tur till Hemsjön och bruksplatsen som den kallas i Håkanbo bys lagaskiftesutredning från 1860-talet. Njut av lugnet vid Hemsjöns strand precis där Tönsån börjar sin sträckning ner mot Storsjön. Här bodde ett 100-tal människor i slutet av 1860-talet Här var liv och rörelse.

Vill du veta mera om alla byggnaderna så finns nu en karta över alla de 38 byggnaderna på Tönshammar.

Denna sida använder cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan accepterar du hanteringen av cookies.  Vår integritetspolicy