Meny Stäng

Välkommen till Skidtjärnsbergets naturreservat.

Naturreservatet omfattar ett mindre skogsområde på storblockig mark.

Här växer en äldre lövrik barrblandskog av främst gran, tall, björk och asp, men även rönn, gråal och sälg förekommer. I Skidtjärnsberget finns inga stigar så här kan du ströva fritt i området. I en sänka finns dessutom ett litet lindbestånd som troligen är en kvarleva från den medeltida värmeperioden. Skogen har inte brukats på lång tid och det finns därför gott om gamla träd och döda träd i olika nedbrytningsstadier. Detta gör att många ovanliga och skyddsvärda arter trivs i området, framför allt vedsvampar.

Sväng av mot Småströmmarna.

Tag första avtagsvägen till vänster.

En mysig och lugn skogsväg leder fram till reservatet.

En informationstavla finns i reservatets norra del.

Det finns inga stigar så här kan du ströva fritt i området.

Gott om gamla träd och döda träd i olika nedbrytningsstadier.

Flera arter med höga naturvärden har hittats i naturreservatet.

Skidtjärnen ligger på andra sidan vägen.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon.
 • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar.
  klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt
 • medvetet skada eller störa djurlivet.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • på ett störande sätt använda ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur

Varför ska du ta dig ut i naturen?

Att vistas i naturen har många positiva effekter på både den fysiska och psykiska hälsan. Friluftsliv får oss helt enkelt att må bättre. I naturen kan du finna avkoppling från vardagsstressen och en källa till återhämtning.

Denna sida använder cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan accepterar du hanteringen av cookies.  Vår integritetspolicy