Meny Stäng

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

LIS-plan för strategiska och strandnära platser – ute på granskning i sommar

Söderhamns kommuns LIS-plan är ett tematiskt tillägg i översiktsplanen och pekar ut 18 strategiska platser inom strandnära läge för att stimulera landsbygdsutveckling. Mellan 1 juni och 31 juli finns LIS-planen ute för extra granskning – välkommen att ta del av den.

 

Trycket på strandnära områden ökar. Många vill bygga nytt, förtäta eller omvandla fritidshuset till ett permanentboende. Från besöks-, natur- och upplevelsenäringen märks också en större efterfrågan. Här kommer LIS-planen in i bilden, med syftet att möjliggöra långsiktigt hållbara etableringsmöjligheter i lämpliga strandnära lägen.

18 utpekade områden

I Söderhamns kommuns LIS-plan, som är ett tematiskt tillägg till den nya översiktsplanen, finns 18 områden som pekats ut som LIS-områden. I LIS-områdena som pekas ut bedöms möjligheterna vara bra till att bygga i viss utsträckning utan att hämma allmänhetens tillgång till stränder och att djur- och växtliv påverkas negativt.

Välkommen att titta och tycka till

Under sommaren 2020 (1 juni-31 juli) kommer LIS-planen att ligga på kommunens webb för extra granskning.

Välkommen att titta och komma med synpunkter!

Publicerad iOkategoriserade