Meny Stäng

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

LIS-plan för strategiska och strandnära platser – ute på granskning i sommar

Söderhamns kommuns LIS-plan är ett tematiskt tillägg i översiktsplanen och pekar ut 18 strategiska platser inom strandnära läge för att stimulera landsbygdsutveckling. Mellan 1 juni och 31 juli finns LIS-planen ute för extra granskning – välkommen att ta del av den.

 

Trycket på strandnära områden ökar. Många vill bygga nytt, förtäta eller omvandla fritidshuset till ett permanentboende. Från besöks-, natur- och upplevelsenäringen märks också en större efterfrågan. Här kommer LIS-planen in i bilden, med syftet att möjliggöra långsiktigt hållbara etableringsmöjligheter i lämpliga strandnära lägen.

18 utpekade områden

I Söderhamns kommuns LIS-plan, som är ett tematiskt tillägg till den nya översiktsplanen, finns 18 områden som pekats ut som LIS-områden. I LIS-områdena som pekas ut bedöms möjligheterna vara bra till att bygga i viss utsträckning utan att hämma allmänhetens tillgång till stränder och att djur- och växtliv påverkas negativt.

Välkommen att titta och tycka till

Under sommaren 2020 (1 juni-31 juli) kommer LIS-planen att ligga på kommunens webb för extra granskning.

Välkommen att titta och komma med synpunkter!

Publicerad iOkategoriserade

Denna sida använder cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan accepterar du hanteringen av cookies.  Vår integritetspolicy