Meny Stäng

Välkommen till Hästhagsbergets naturreservat.

Ett naturreservat med bevarad och vårdad naturskog av blandskogstyp.

Hästhagsbergets naturreservat är be­läget nordost om Holmsveden. Närmaste by är Håkanbo. Här bevaras och vårdas naturskog av blandskogstyp med stort innehåll av död ved och rödlistade arter. Stor del av området domineras av grandominerad sumpskog med vitmossor och björnmossa på marken. Skogen är här stadd i kraftig självgallring med följd att stor del av marken täcks av lågor. Hästhagsbergets sluttning består av 100-årig blandskog där enstaka tallar är ca 300 år gamla. Andelen tall, björk och asp är stor. I grova träd finns bohål.

Välskyltat till avtagsvägen in till reservatet från Tönsenvägen.

En informationstavla finns vid parkeringen.

På väg mot toppen växer blandskog med 200-300 år gamla tallar.

Det är lättast att ta sig till toppen längs den sydöstra delen.

Högsta punkten på berget.

I reservatet finns inga uppmärkta stigar.

Glöm inte att fylla på med energi under dagen.

Utsikt mot Tönsen och vindkraftparken Valhalla.

Vid foten av berget finns stora mängder av Glasbjörk.

Glasbjörken har en smal, oval krona samt tunn och ofta glansig bark.

En porlande bäck flyter igenom den västra delen av reservatet.

Döda träd skapar små broar över bäck och sumpmark.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • skada fast föremål eller ytbildning
  • göra åverkan på skogsbeståndet, döda – stående eller omkullfallna träd, ris- ört- eller markvegetationen eller ta ved
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra rödlistade arter
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • ställa upp husvagn, tälta eller elda på annan än angiven plats

Varför ska du ta dig ut i naturen?

Att vistas i naturen har många positiva effekter på både den fysiska och psykiska hälsan. Friluftsliv får oss helt enkelt att må bättre. I naturen kan du finna avkoppling från vardagsstressen och en källa till återhämtning.

Denna sida använder cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan accepterar du hanteringen av cookies.  Vår integritetspolicy