Meny Stäng

Grillplatser i Holmsvedenbygden

Fler och fler träffas ute och grillar på vintern. I dessa Coronatider kan detta vara ett bra sätt att få träffa nära och kära på ett smittsäkert sätt utomhus och med avstånd.

För att underlätta utomhushäng har vi sammanställt en lista med förslag på grillplatser i Holmsvedenbygden.

Sagberg

Vill man ha en magnifik utsikt att njuta av medan man grillar, så är Sagberg att rekommendera. Det finns ett flertal grillplatser att välja mellan, alla med fin utsikt över Holmsvedenbygden. 
Under tider man väntar på att korven ska bli klar, så finns det mycket spännande att utforska på Sagberg. 

Sandnäbben

Det är lite krävande att ta sig upp och ner från badet då det bitvis är branta backar och smala stigar. Framför allt om du kommer med barnvagn eller har svårt att gå. Men det är definitivt en fin plats att besöka, även när det inte är läge för bad. 

Badudden Holmsveden

Har man inte tillgång till bil, så ligger grillplatsen endast 100 meter ifrån tåg och busstationen i Holmsvedens centrum. Tidtabeller finns på www.xtrafik.se. Soptunna och toaletter finns. 

Flugan

Trevlig liten skogstjärn som har fin vildmarkskänsla. Det finns ingen bilväg som går ända fram, man får gå eller cykla den sista kilometern.

Kvarnudden

På Kvarnudden finns det en lättillgänglig grillplats med vacker utsikt över Härnebosjön. Kvarnudden ägs och drivs av Equmeniakyrkan Skog och Equmenia ungdom. Du är välkommen att vara på Kvarnudden även då det inte är program.

Eldning och allemansrätt!

Lägerelden sätter krydda på vårt friluftsliv men allemansrätten ger ingen självklar rätt att göra upp en eld. Men du får elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig eller skadar mark, djur och växter.

Det är viktigt att välja en plats för elden där det inte är risk att den sprider sig eller skadar mark och vegetation. Grus eller sandig mark är lämpligt underlag. Mossa, torvmark eller jordig skogsmark är mindre bra. Där finns inte bara risk för att elden lätt kan sprida sig. Den kan också ligga och pyra nere i marken för att senare flamma upp.

Elda inte direkt på – eller alldeles intill – berghällar eller större stenblock! De spricker sönder och får sår som aldrig läker. Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden. Men det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Det är heller inte tillåtet att använda vindfällen som ved.

Eldningsförbud

Om det är risk för brand i skog och mark kan eldningsförbud införas. Detta är exempelvis vanligt vid torrt väder. Det är länsstyrelsen eller kommunens räddningstjänst som utfärdar eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder.

Information om brandrisk eller eldningsförbud kan du få på kommunens och länsstyrelsens webbplats eller hos kommunens räddningstjänst.

Ofta kan campingplatser och turistbyråer också ge besked om brandrisken.

Nationalparker och naturreservat

Beslutade eldningsförbud omfattar också nationalparker och naturreservat. I sådana områden gäller vanligen också särskilda regler för eldning. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa iordningställda eldplatser.

Vad som gäller framgår av anslagstavlorna i området. Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen.

.

Mer information

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats hittar du riskprognoser för gräsbränder. Där finns också en folder om eldning och allemansrätten på fem språk och en applikation du kan ladda ner för att hålla koll på brandrisken i skog och mark