Läs mer

Skogs socken bildades redan 1324 som en utbruten del av Hanebo socken. Samarbetet mellan byarna inom den gamla sockenindelningen är stark – allt för att få vår bygd att leva och blomstra!

Du kan läsa mer om vår bygd på den gemensamma sidan sogssocken.se.