Meny Stäng

Vi tror att Holmsveden-Nytt är värdefull för sammanhållningen i bygden för både nya och gamla holmsvedenbor, men även för bybor som är utflyttade till annan ort och som gärna vill hålla kontakt med släkt och vänner i sin hemby. Annonserna i tidningen är viktiga för bygdens företag som här har en fantastisk möjlighet att marknadsföra sina varor och tjänster.

Allt arbete med tidningen har gjorts och görs på ideell basis och det måste vi fortsätta med. Vi hoppas att flera ställer upp och hjälper till med tidningen, så kom gärna med idèer och förslag till framtida nummer.

Med vänliga hälsningar redaktionen.
Ingrid, Gunilla, Ulf, Kenneth, Åke, Mats och Tommy

Holmsveden-Nytt ges ut av Holmsvedens Intresseförening och kommer ut med 11 nummer per år. En helårsprenumeration kostar 200 kr och betalas in på Bankgiro: 5299-2443 (Handelsbanken) eller Swisha till 1231073550.

Ansvarig utgivare: Ingrid Belfrage
Adress: Skolbacken 13, 82392 Holmsveden
E-post: redaktionen@holmsveden.se
Org.nr 88 60 00-609