Organisation

Ledamöter i föreningen under 2016 och fram till nästa årsmöte i april 2017.

Styrelsen

Namn

Adress

Telefon

Mats Pettersson, ordförande 1)

Uvnäsvägen 33 Långviken

0270422008

Ingrid Belfrage, kassör

Tönnånger 165

0706409384

Ann-Katrin Eriksson

Långbo 631

02706522031

Gunilla Gustavsson sekreterare 1)

Stationsgatan 47

0702214459

Tomas Näslund

Långbo 561

0702131815

Åke Pettersson 1)

Uvnäsvägen 34 Långviken

0703020249
0270422349

Karin Orvik-Blanksvärd, suppleant

Älgnäs 627

0738388044
0270422224

Ulf Dunderberg, suppleant 1)

Tönnånger 170

0270422119

Anna-Lena Olsdotter, suppleant

Härnebo 925

0703064848
0760066099

Revisorerna

Namn

Adress

Telefon

Lars Kastman

Tönnånger 142

0706820618
0270422090

Karin Schönning

Härnebo 938

0703661501
0270422107
0270422223

Maj-Lis Brunlöf, suppleant

Tönnånger 176

0702867633

Sigrid Karlsson, suppleant

Viksmyra 830

0702311592
0270421214


Valberedningen

Namn

Adress

Telefon

Henrik Engblom

Långbo 551

0705092450

Mikael Engblom

Långbo 631

0706461031

Per Olov Schönning

Älgnäs 607

0702434358
0270422083


Redaktion för Holmsveden Nytt

Namn

Adress

Telefon

Kenneth Lindberg

Stationsgatan 33

0703499866
0270421222

1) Övriga i redaktionen för Holmsveden Nytt. Se under styrelsen.

Medlemsavgiften 2016 är för familj 200 kronor och för enskild medlem 100 kronor.

Föreningens bankgiro är 5299-2443. Adressen till föreningslokalen är Skolgatan 13 (vid
skolan).